Onze kernwaarden

Het leveren van kwaliteit, een positieve houding en integer handelen zijn enkele van onze kernwaarden die we ook de advocaat-stagiairs meegeven in hun ontwikkeling. We streven ernaar om die waarden zelf te belichamen.

Ons manifest

Het manifest beschrijft de visie, missie en waarden achter de Beroepsopleiding Advocaten. We streven ernaar om een relevante opleiding te zijn die naadloos aansluit bij de praktijk en een antwoord is op de laatste en toekomstige ontwikkelingen in de wereld van de advocatuur en in de maatschappij.

Kwaliteitseisen trainers en docenten

Kwaliteit is de belangrijkste kernwaarde van de Beroepsopleiding Advocaten. Die kwaliteit wordt voor een groot deel bepaald door onze docenten en trainers. Daarom worden deze professionals op basis van hun praktijk- en doceerervaring geselecteerd. We stellen daaraan hoge eisen, zodat zij hun rol op het vereiste niveau kunnen vervullen.

Een groot deel van de bij de BA betrokken professionals is zelf advocaat, zodat de toepassing van de stof in de praktijk maximale aandacht krijgt. Zij komen van verschillende advocatenkantoren en zijn werkzaam in een groot aantal en uiteenlopende rechtsgebieden. Anderen werken in de rechterlijke macht of aan één van de juridische faculteiten in Nederland.

De trainers en docenten zijn verantwoordelijk voor de juistheid en de coherentie van het onderwijs en de kwaliteit van de programma-inhoud en de studiematerialen. Ze nemen allemaal deel aan een continu opleidingsprogramma.